SƠ TUYỂN TRỰC TIẾP

NGÔI SAO TƯƠNG LAI (Mùa 2)

Nối tiếp thành công trong mùa đầu tiên năm 2017, Gameshow “Ngôi Sao Tương Lai 2018” được tổ chức với mục đích là sân chơi mang tính cộng đồng lành mạnh nhằm tìm kiếm những tài năng âm nhạc dành cho các cháu có độ tuổi từ 5 đến 15 tuổi, là nơi các cháu có cơ hội được thể hiện khả năng ca hát của mình.

NGÔI SAO TƯƠNG LAI 2017